Teksty rekrutacyjne – sposób na weryfikacje umiejętności kandydata.

Testy rekrutacyjne zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach potencjału intelektualnego danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolności analityczne, zdolności językowe, zdolności administracyjne.

Niewątpliwą zaletą testów rekrutacyjnych jest szybkość testowania kandydatów – wynik uzyskujemy tuż po zakończeniu testu oraz niski relatywnie koszt jednostkowy, w porównaniu do innych form rekrutacyjnych np. assessment center lub development center.

W praktyce test rekrutacyjny może występować jako:

  • Test rekrutacyjny w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
  • Test rekrutacyjny w formie elektronicznej (test rekrutacyjny online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny i dostarczany pod wskazany adres mailowy.

Test rekrutacyjny – charakterystyka

Test rekrutacyjny jest testem typowo wydajnościowym – spośród kilku możliwych odpowiedzi należy wskazać poprawną odpowiedź w określonym limicie czasu. Każdy test rekrutacyjny HR24 posiada odrębny limit czasowy, cała bateria testowa składa się z 7 testów dla osób z wykształceniem wyższym oraz 6 testów dla osób legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim. W celu zminimalizowania prób tzw. udzielania jakichkolwiek odpowiedzi, system za udzielenie błędnej odpowiedzi odejmuje z ogólnego wyniku 0.25 pkt. Takie zabezpieczenie powoduje że kandydaci nie znający odpowiedzi na dane pytanie, pozostawiają je bez odpowiedzi – nie będą podejmowali zbędnego ryzyka.

Wynik testu potencjału intelektualnego może zostać porównany do profilu stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy. Otrzymujemy wtedy procentowe dopasowanie do stanowiska pracy lub zawodu. Osoba posiadająca 60-70 procentowe dopasowanie jest już kandydatem na którego warto zwrócić uwagę i zaprosić do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

Test rekrutacyjne online HR24 oferujemy klientom w dwóch wersjach, dostosowany do wykształcenia wyższego i średniego, z pełną normalizacją, trafnością i rzetelnością. Test rekrutacyjny MasterMIND znajduje się pod opieką merytoryczną psychometry.

Przykładowy test rekrutacyjny:


Test rekrutacyjny - przykład

Testy Rekrutacyjne – poradnik