Moduł MasterMIND zawiera testy rekrutacyjne, które pozwalają gromadzić informacje na temat przejawów potencjału intelektualnego badanej osoby, w tym np. umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, prowadzenia analizy, zdolności uczenia się, predyspozycji administracyjnych.

Wszystkie testy rekrutacyjne HR24 mają osobne limity czasowe na ich wykonanie. W celu sprawdzenia adekwatności kandydata na dane stanowisko z postawionymi wymaganiami, można porównać profil tej osoby z oczekiwaniami.

Dostępne są dwie wersje testów rekrutacyjnych HR24, przystosowane do wykształcenia średniego i wyższego, z opieką psychometryczną i całkowitą normalizacją.

Posiadają one następujące części składowe:

Test – analogie
Można dowiedzieć się czy dana osoba potrafi odnajdywać związek między pojęciami, sprawdzać hipotezy i krytycznie podchodzić do proponowanych rozwiązań. Ma to kluczowe znaczenie np. podczas zarządzania projektami.

Test – arytmetyka
Testujemy czy badany potrafi dokonywać umiejętnej analizy oraz przekształcać problem na formę liczbową w celu jego przejrzystego sformułowania. Jest to niebywale istotne w przypadku takich zawodów, jak księgowy, finansista lub analityk.

Test – szeregi cyfr
Ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat jest zdolny odnajdywać prawa rządzące otrzymanymi liczbami i wprowadzać je w życie. Potrzebne jest to na przykład do pracy w urzędzie statystycznym lub w firmie związanej z analityką finansową.

Test – szeregi figur
Zbadane zostaje to, czy dana osoba potrafi logicznie rozumować bazując na abstrakcyjnym materiale. Taka umiejętność przydaje się m.in. w inżynierii, programowaniu i analityce.

Test – sześciany
Sprawdzamy czy kandydat umie wizualizować i modyfikować trójwymiarowe bryły. Tego rodzaju test rekrutacyjny ma niesamowitą wagę w przypadku konstruktorów, architektów, budowlańców lub inżynierów.

Test – słownictwo
Przekonujemy się w jakim stopniu badany rozumie pojęcia oraz czy ma zdolność komunikacji językowo-pojęciowej i posługiwania się wiedzą teoretyczną w praktyce. Są to umiejętności ważne dla każdego pracownika, który powinien płynnie operować językiem.

Test – sylogizmy
Badane są umiejętności dedukcji w oparciu o analizę materiału tekstowego, a także zdolność identyfikowania relacji, sprawdzania założeń i wyciągania wniosków.

Test – diagramy
Weryfikujemy czy dana osoba potrafi odpowiednio rozumieć i różnicować pojęcia, a także czy umie kreować teoretyczne modele w oparciu o rzeczywistość i korzystać z nich w praktyce. Ponadto, sprawdzamy stopień zdolności analizy zbiorów informacji.

Test – Klasyfikacje
Dzięki temu testowi rekrutacyjnemu, ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat rozumie pojęcia i potrafi je usystematyzować, a także precyzyjnie i prawidłowo rozróżnić. Jest to niesamowicie ważne w przypadku stanowisk związanych z pracą nad materiałami słownymi, ponieważ ma wpływ na umiejętność analizowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Test – Porównywanie
Otrzymujemy informacje na temat umiejętności poprawnego i szybkiego rozpoznawania bodźców w formie symbolicznej oraz werbalnej, a także stopnia sprawności wzroku. Te aspekty mają ogromne znaczenie na stanowiskach wymagających wyjątkowego zwracania uwagi na szczegóły.

Wyniki poszczególnych testów rekrutacyjnych podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną. Testy rekrutacyjne HR24.com.pl od ponad 15 lat wspomagają procesy decyzyjne związane z doborem personelu, diagnozą predyspozycji zawodowych oraz kompetencji w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment