LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy pracownicze dla pracodawców i działu HR


Testy pracownicze są to narzędzia psychometryczne (testy psychologiczne) wykorzystywane przez rekruterów, doradców zawodowych, trenerów lub inne osoby zajmujące się polityką personalna, w celu weryfikacji:

 • typów osobowości kandydatów
 • posiadanych kompetencji
 • posiadanej wiedzy
 • posiadanych umiejętności
 • zainteresowań
 • preferencji zawodowych

Niewątpliwymi zaletami stosowania testów pracowniczych są:

 • wiarygodność uzyskiwanych informacji o kandydacie
 • możliwość rankingowania wyników
 • szybkość uzyskiwanych informacji
 • możliwość budowania profili kompetencyjnych (profile wymagań) i porównywania uzyskanych wyników do tak zbudowanego profilu

W praktyce zawodowej test pracowniczy może występować jako:

 • kwestionariusz w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
 • kwestionariusz w formie elektronicznej (test pracowniczy online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny.

Wykorzystanie testów pracowniczych


Podczas organizowania sesji assessment lub develoment center należy pamiętać o aspektach etycznych wykorzystywania testów pracowniczych. Przed rozpoczęciem testowania powinniśmy zapytać kandydatów czy wyrażają zgodę na wykorzystanie testów pracowniczych w procesie selekcji lub rekrutacji a następnie przekazać instrukcje wypełniania testów, zbierania wyników i generowania raportów. Musimy zapewnić kandydatów że do ich wyników mają dostęp tylko osoby upoważnione tj. te które zleciły proces testowania i będą na podstawie raportów podejmować decyzje.

Kolejnym ważnym aspektem testowania jest raport z wynikami. Zgodnie z etyką i dobrymi praktykami, kandydat powinien mieć co najmniej dostęp do swoich wyników a w uzasadnionych przypadkach raport powinien zostać omówiony razem z konsultantem HR tzw. udzielenie informacji zwrotnej. Jeśli nie jesteśmy w stanie podołać organizacyjnie przy udzielaniu informacji zwrotnej np. kilkudziesięciu kandydatów, to postarajmy się aby wysłać podsumowanie wyników do osób które były uczestnikami testów pracowniczych.

Reasumując, testy pracownicze odgrywają coraz istotniejszą rolę w dokonywaniu wyboru właściwej osoby na stanowisko, bądź to w rekrutacji wewnętrznej lub też w rekrutacji zewnętrznej.

+48 506 038 864