Testy osobowości dla pracowników – osobowość zgodna ze stanowiskiem

Testy osobowości HR24 to skomputeryzowany zestaw diagnostyczny w postaci kwestionariusza osobowości SOFTSkill. Testy osobowościowe odnoszą się do pewnych cech opisujących zachowanie człowieka w różnych sytuacjach życia prywatnego lub zawodowego. Niektóre z tych cech można w pewien sposób modyfikować np. poprzez szkolenia, coaching lub indywidualne plany rozwojowe. Test osobowości nie może być limitowany czasowo a każda odpowiedź jest prawidłowa pod warunkiem że jest udzielona szczerze.

W praktyce test osobowości może występować jako:

  • kwestionariusz w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
  • kwestionariusz w formie elektronicznej (test osobowości online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny.

Wykorzystują nasze testy osobowości można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem stanowiska pracy, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

W celu eliminacji prób manipulowania odpowiedziami, testy osobowościowe SOFTSkill zawiera tzw. skalę kłamstwa oraz powiązania miedzy poszczególnymi wymiarami osobowości. Generowany raport wskaże konsultantowi pewne niezgodności co do udzielonych odpowiedzi, które będzie można zweryfikować podczas rozmowy z osobą wypełniającą test osobowości.

Testy osobowości – zalety z przeprowadzeniu testu:

Nasze testy osobowości spełniają wszystkie parametry jakościowe testów osobowości takie jak standaryzacja, trafność, rzetelność i polskie normy. Testy osobowości HR24 są także pod stałym nadzorem opiekuna merytorycznego – psychologa z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach diagnostycznych z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Platforma HR24 to nowoczesny, modułowy serwis internetowy, w skład której wchodzą instrumenty wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyszukiwania odpowiednich pracowników na dane stanowisko.

Serwis dysponuje zestawem testów osobowości przygotowywanych przez specjalistów narzędzi diagnostycznych. Test osobowości SOFTSkill jest dostępny w postaci elektronicznego kwestionariusza – jest to zatem test osobowości online.

Przykładowy test osobowości:


test osobowości - przykład

Testy osobowości – poradnik