Testy kompetencyjne umożliwiają identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a ponadto, pozwalają bez trudu porównywać uwarunkowania kandydatów z określonym stanowiskiem bądź kierunkiem kształcenia. Rozwiązując je, można więc przekonać się, jakie posiadamy wrodzone talenty i umiejętności. Co więcej, ukazują one poziom zdolności analizy wielorakich sytuacji i zachowań pod różnymi względami, w oparciu o uzyskane treści. Testy kompetencji pracownika są znaczącym ułatwieniem w budowaniu ścieżki kariery, odkrywaniu swoich mocnych stron, sprawdzaniu przydatności kandydatów na dane stanowisko i nie tylko.

Testy kompetencji miękkich zbadają takie obszary jak:

 • Komunikacja
 • Sumienność
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo w zespole
 • Otwartość
 • Umiejętności organizacyjne
 • Orientacja na klienta

 

Badane kompetencje:

 • komunikacja interpersonalna
  Komunikacja z otoczeniem to najważniejsza umiejętność nabywana w procesie socjalizacji. Efektywne komunikowanie się z otoczeniem jest cechą niezbędną zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Jednostka skutecznie porozumiewająca się z innymi, działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego – nie tylko nadając komunikaty, ale także dobrze słuchając, co pozwala zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka. Wykonując test, poznasz swoje kompetencje w zakresie kontaktowania się z otaczającym Cię światem.
 • sumienność
  Niezależnie od stanowiska, o które się ubiegasz, cechą, którą najszybciej doceni Twój przyszły przełożony, jest sumienność. Do celu bowiem dojdzie szybciej osoba wytrwała i mniej zdolna, niż taka, która ma duży talent, ale brak jej wytrwałości. Dbając o dokładność i systematyczność wykonywanych obowiązków, zawsze zyskasz w oczach szefa. Rozwiązując test, dowiesz się, w jakim stopniu cechuje Cię sumienność.
 • podejmowanie decyzji
  Na skuteczność w podejmowaniu decyzji składa się wiele czynników. Test pomoże sprawdzić Twoje kompetencje decyzyjne i wszechstronność dobierania informacji, które na nie wpływają. To istotna umiejętność w pracy na wielu stanowiskach, zarówno kierowniczych, jak i tych, które polegają na wybieraniu spośród wielu alternatyw w specjalistycznych działaniach.
 • przywództwo w zespole
  Wielu ludzi posiada przywódcze cechy, jednak naprawdę niewielu potrafi je odpowiednio wykorzystać. Odpowiednie zarządzanie ludźmi wymaga dostrzegania w ludziach potencjału, który pozwala osiągnąć wspólny cel, ale czasem też podejmowania decyzji, z którymi nie zawsze mogą się zgadzać. Rozwiązując test, poznasz swoje kompetencje kierownicze na różnych płaszczyznach.
 • otwartość
  Wszechstronność, głód wiedzy i ciekawość względem nowych rozwiązań to ważne cechy u każdego pracownika, niezależnie od branży i stopnia w firmowej hierarchii. Test pozwala sprawdzić u badanego poziom zainteresowania nowinkami technicznymi i otwarcia na świeże pomysły.
 • umiejętności organizacyjne
  Umiejętność organizowania pracy to nie tylko zdolność wykonywania zadań w terminie i przewidywanie skutków swoich decyzji, ale też ustalanie celów możliwych do zrealizowania i zlecanie ich wykonania w efektywny sposób. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu posiadasz zdolności odpowiedniego planowania swoich działań i skutecznego dążenia do celu.
 • orientacja na klienta
  W większości zawodów jedną z najbardziej istotnych umiejętności jest efektywna komunikacja z klientem i możliwość skutecznego spełnienia jego oczekiwań. Definicja klienta jest też tak naprawdę znacznie szersza, niż powszechnie rozumiana – to każda osoba będąca odbiorcą Twojej pracy. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu potrafisz budować dobrą relację z klientem, zwracając uwagę na wysyłane przez niego komunikaty dotyczące jego potrzeb i elastycznie na nie reagując.