LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy kompetencji – sprawdź umiejętności pracownika


Testy kompetencji służą diagnozie silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia a także pozwolą na porównanie predyspozycji kandydatów z wybranym stanowiskiem lub kierunkiem kształcenia. Z testem kompetencji związana jest tzw. luka kompetencyjna – jest to obszar umiejętności pracownika który wymaga ciągłej poprawy np. poprzez szkolenia, indywidualny coaching, studia kierunkowe.

Test kompetencji może obejmować:

 • kompetencje kluczowe – czyli te kompetencje bez których nie można efektywnie pracować na danym stanowisku.
 • kompetencje wspólne – czyli te kompetencje które dotyczą wszystkich zatrudnionych pracowników.
 • kompetencje kierownicze – związane są one z efektywnym zarządzaniem ludźmi w organizacji.
 • kompetencje specjalistyczne – są to kompetencje charakterystyczne dla pojedynczych stanowisk pracy np. główny księgowy.

W praktyce zawodowej test kompetencji może występować jako:

 • kwestionariusz w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
 • kwestionariusz w formie elektronicznej (test kompetencji online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny.

Test kompetencyjny – zastosowanie


Rozwiązując testy kompetencyjne poznasz swoje wrodzone umiejętności i zdolności. Mówią też one w jakim stopniu potrafisz analizować różne sytuację lub zachowania pod wieloma kątami, bazując na odebranych treściach.

Testy kompetencji są bardzo często wykorzystywane przez doradców zawodowych, konsultantów HR lub trenerów do projektowania ścieżek rozwoju zawodowego, odkrywania ukrytych talentów, testowania przydatności kandydatów na określone stanowiska a także w projektach typu assessment lub development center.

Testy kompetencji miękkich najczęściej badają takie obszary jak:

 • komunikacja interpersonalna
 • sumienność
 • podejmowanie decyzji
 • przywództwo w zespole
 • otwartość wobec innych ludzi
 • umiejętności społeczne
 • umiejętności organizacyjne
 • orientacja na klienta

Dobrze skonstruowany test kompetencji będzie posiadał odpowiednie normy psychometryczne, parametry jakościowe – trafność i rzetelność. Wybierając odpowiedni test kompetencji powinniśmy także zwrócić uwagę na ilość pytań – wiadomo że im więcej pytań tym wartość prognostyczna uzyskanego wyniku jest większa.

Testy kompetencji – poradnik


Testy kompetencyjne umożliwiają identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a ponadto, pozwalają bez trudu porównywać uwarunkowania kandydatów z określonym stanowiskiem bądź kierunkiem kształcenia. Rozwiązując je, można więc przekonać się, jakie posiadamy wrodzone talenty i umiejętności. Co więcej, ukazują one poziom zdolności analizy wielorakich sytuacji i zachowań pod różnymi względami, w oparciu o uzyskane treści. Testy kompetencji pracownika są znaczącym ułatwieniem w budowaniu ścieżki kariery, odkrywaniu swoich mocnych stron, sprawdzaniu przydatności kandydatów na dane stanowisko i nie tylko.

Testy kompetencji miękkich zbadają takie obszary jak:

 • Komunikacja
 • Sumienność
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo w zespole
 • Otwartość
 • Umiejętności organizacyjne
 • Orientacja na klienta

 

Badane kompetencje:

Komunikacja interpersonalna
Komunikacja z otoczeniem to najważniejsza umiejętność nabywana w procesie socjalizacji. Efektywne komunikowanie się z otoczeniem jest cechą niezbędną zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Jednostka skutecznie porozumiewająca się z innymi, działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego – nie tylko nadając komunikaty, ale także dobrze słuchając, co pozwala zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka. Wykonując test, poznasz swoje kompetencje w zakresie kontaktowania się z otaczającym Cię światem.

 

Sumienność
Niezależnie od stanowiska, o które się ubiegasz, cechą, którą najszybciej doceni Twój przyszły przełożony, jest sumienność. Do celu bowiem dojdzie szybciej osoba wytrwała i mniej zdolna, niż taka, która ma duży talent, ale brak jej wytrwałości. Dbając o dokładność i systematyczność wykonywanych obowiązków, zawsze zyskasz w oczach szefa. Rozwiązując test, dowiesz się, w jakim stopniu cechuje Cię sumienność.

 

Podejmowanie decyzji
Na skuteczność w podejmowaniu decyzji składa się wiele czynników. Test pomoże sprawdzić Twoje kompetencje decyzyjne i wszechstronność dobierania informacji, które na nie wpływają. To istotna umiejętność w pracy na wielu stanowiskach, zarówno kierowniczych, jak i tych, które polegają na wybieraniu spośród wielu alternatyw w specjalistycznych działaniach.

 

Przywództwo w zespole
Wielu ludzi posiada przywódcze cechy, jednak naprawdę niewielu potrafi je odpowiednio wykorzystać. Odpowiednie zarządzanie ludźmi wymaga dostrzegania w ludziach potencjału, który pozwala osiągnąć wspólny cel, ale czasem też podejmowania decyzji, z którymi nie zawsze mogą się zgadzać. Rozwiązując test, poznasz swoje kompetencje kierownicze na różnych płaszczyznach.

 

Otwartość
Wszechstronność, głód wiedzy i ciekawość względem nowych rozwiązań to ważne cechy u każdego pracownika, niezależnie od branży i stopnia w firmowej hierarchii. Test pozwala sprawdzić u badanego poziom zainteresowania nowinkami technicznymi i otwarcia na świeże pomysły.

 

Umiejętności organizacyjne
Umiejętność organizowania pracy to nie tylko zdolność wykonywania zadań w terminie i przewidywanie skutków swoich decyzji, ale też ustalanie celów możliwych do zrealizowania i zlecanie ich wykonania w efektywny sposób. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu posiadasz zdolności odpowiedniego planowania swoich działań i skutecznego dążenia do celu.

 

Orientacja na klienta
W większości zawodów jedną z najbardziej istotnych umiejętności jest efektywna komunikacja z klientem i możliwość skutecznego spełnienia jego oczekiwań. Definicja klienta jest też tak naprawdę znacznie szersza, niż powszechnie rozumiana – to każda osoba będąca odbiorcą Twojej pracy. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu potrafisz budować dobrą relację z klientem, zwracając uwagę na wysyłane przez niego komunikaty dotyczące jego potrzeb i elastycznie na nie reagując.

+48 506 038 864