Testy kompetencji – sprawdź umiejętności pracownika

Testy kompetencji służą diagnozie silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia a także pozwolą na porównanie predyspozycji kandydatów z wybranym stanowiskiem lub kierunkiem kształcenia. Z testem kompetencji związana jest tzw. luka kompetencyjna – jest to obszar umiejętności pracownika który wymaga ciągłej poprawy np. poprzez szkolenia, indywidualny coaching, studia kierunkowe.

Test kompetencji może obejmować:

 • kompetencje kluczowe – czyli te kompetencje bez których nie można efektywnie pracować na danym stanowisku.
 • kompetencje wspólne – czyli te kompetencje które dotyczą wszystkich zatrudnionych pracowników.
 • kompetencje kierownicze – związane są one z efektywnym zarządzaniem ludźmi w organizacji.
 • kompetencje specjalistyczne – są to kompetencje charakterystyczne dla pojedynczych stanowisk pracy np. główny księgowy.

W praktyce zawodowej test kompetencji może występować jako:

 • kwestionariusz w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
 • kwestionariusz w formie elektronicznej (test kompetencji online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny.

Test kompetencyjny – zastosowanie

Rozwiązując testy kompetencyjne poznasz swoje wrodzone umiejętności i zdolności. Mówią też one w jakim stopniu potrafisz analizować różne sytuację lub zachowania pod wieloma kątami, bazując na odebranych treściach.

Testy kompetencji są bardzo często wykorzystywane przez doradców zawodowych, konsultantów HR lub trenerów do projektowania ścieżek rozwoju zawodowego, odkrywania ukrytych talentów, testowania przydatności kandydatów na określone stanowiska a także w projektach typu assessment lub development center.

Testy kompetencji miękkich najczęściej badają takie obszary jak:

 • komunikacja interpersonalna
 • sumienność
 • podejmowanie decyzji
 • przywództwo w zespole
 • otwartość wobec innych ludzi
 • umiejętności społeczne
 • umiejętności organizacyjne
 • orientacja na klienta

 

Dobrze skonstruowany test kompetencji będzie posiadał odpowiednie normy psychometryczne, parametry jakościowe – trafność i rzetelność. Wybierając odpowiedni test kompetencji powinniśmy także zwrócić uwagę na ilość pytań – wiadomo że im więcej pytań tym wartość prognostyczna uzyskanego wyniku jest większa.

Przykładowy test kompetencji:


Test rekrutacyjny - przykład

Testy Kompetencyjne – poradnik