Testy kompetencji poznawczych MasterMIND

Testy kompetencji poznawczych MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach umiejętności danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, umiejętności analityczne. Testy psychologiczne MasterMIND są testami wydajnościowymi co oznacza że w określonym limicie czasu należy wskazać poprawną odpowiedź spośród innych propozycji (test wyboru). Tylko testy wydajnościowe mogą potwierdzić umiejętności kandydatów co do deklarowanych preferencji zawodowych. Podbnie jak w przypadku testu SOFTSkill, mamy możliwość elastycznego wyboru badanych obszarów, co skraca czas testowania.
W skład baterii kompetencji poznawczych wchodzą testy:

  • analogie
  • arytmetyka
  • szeregi cyfr
  • szeregi figur
  • sześciany
  • słownictwo
  • sylogizmy
  • porównywanie

Wyniki poszczególnych testów podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną i liczbową.