Testy psychologiczne

Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych osób oraz opisu stanowisk pracy.

Testy kompetencji

Testy kompetencji pomogą Ci w odnalezieniu swoich mocnych stron oraz drogi rozwoju zawodowego, a pracodawcy w sprawdzeniu użyteczności kandydata aplikującego na wybrane stanowisko.

Testy osobowościowe

Nasze testy osobowościowe to nowoczesne narzędzia, które pozwalają na porównanie cech kandydata z profilem stanowiska, o które się ubiega i na ocenę zgodności jego wyników z oczekiwaniami pracodawcy.

Testy pracownicze

Testy pracownicze są rewelacyjnym sposobem na regularne kontrolowanie kompetencji zatrudnionego zespołu. Dzięki temu narzędziu możliwa jest diagnoza potrzeb rozwojowych firmy.

Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne pozwalają na zgromadzenie informacji o typach inteligencji i umiejętnościach potencjalnego pracownika oraz ocenę ich przydatności na stanowisku, o które się ubiega.

Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Narzędzia, które Państwu oferujemy: testy kompetencji, testy osobowościowe, testy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne.

Testy osobowości badające cechy osobowości (SOFTSkill)

Testy SOFTSKILL badają takie cechy jak:

 • nastawienie do pracy,
 • nastawienie do pracy,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętności kierownicze,
 • motywacja osiągnięć

Dzięki testowi osobowości SOFTSKILL można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem funkcji, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska. W ramach modułu Testów psychologicznych SOFTSKILL można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)

Testy psychologiczne MASTERMIND badają:

 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie)
 • myślenie abstrakcyjne i przestrzenne
 • zdolności administracyjne

Testy zdolności intelektualnych zawarte w module MASTERMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata. Badane analityczne zdolności intelektualne:

 • Werbalne – słownictwo, analogie, sylogizmy, klasyfikacje, diagramy, czytanie ze zrozumieniem
 • Liczbowe – szeregi cyfr, zadania arytmetyczne, rachunki
 • Figuratywne – sześciany, szeregi figur
 • Administracyjne – porównywanie słów, porównywanie obrazków

Każdy test posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie – są to testy wydajnościowe. Test zdolności intelektualnych MASTERMIND, podobnie jak test osobowości, może zostać porównany z jednym lub więcej profilami stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy. W ramach modułu Testów psychologicznych MASTERMIND można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Moduł: Tworzenie i profilowanie stanowiska pracy (PROFile)

35 zdefiniowanych kryteriów zawodowych, zebranych w 4 grupy:

 • postawa w pracy
 • stabilność emocjonalna
 • zachowania społeczne
 • zdolności intelektualne

Bank pytań do rozmowy z kandydatami (NQuire)

Bank zawiera 340 pytań, wyselekcjonowanych i ocenionych jakościowo przez asesorów. Idealne narzędzie do budowania arkuszy wywiadu z kandydatami i pracownikami.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Otrzymasz najnowsze informacje o naszych działaniach.

W skład grupy wchodzą