LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy kompetencji poznawczych MasterMIND


Testy kompetencji poznawczych MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach umiejętności danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, umiejętności analityczne.

Testy psychologiczne MasterMIND są testami wydajnościowymi co oznacza że w określonym limicie czasu należy wskazać poprawną odpowiedź spośród innych propozycji (test wyboru). Tylko testy wydajnościowe mogą potwierdzić umiejętności kandydatów co do deklarowanych preferencji zawodowych. Podbnie jak w przypadku testu SOFTSkill, mamy możliwość elastycznego wyboru badanych obszarów, co skraca czas testowania. W skład baterii kompetencji poznawczych wchodzą testy:

  • analogie - zdolność odkrywania relacji między pojęciami, umiejętność testowania hipotez oraz krytycznej oceny możliwych rozwiązań. Test jest istotny m.in. w zarządzaniu projektami.
  • arytmetyka - umiejętność analizowania i przekładania problemu na model liczbowy tak, aby był on jasno sformułowany. Test jest istotny np. dla finansisty, analityka, księgowego.
  • szeregi cyfr - zdolność do odkrywania praw rządzących materiałem cyfrowym oraz umiejętność ich zastosowania. Test jest istotny np. dla analityków finansowych, pracowników urzędów statystycznych.
  • szeregi figur - zdolność logicznego rozumowania na podstawie abstrakcyjnego materiału. Podtest istotny dla programistów, analityków, inżynierów.
  • sześciany - zdolność do wizualizacji i manipulowania trójwymiarowymi obrazami (bryłami). Test istotny np. dla architektów, inżynierów, budowlańców, konstruktorów.
  • słownictwo - rozumienie pojęć, umiejętność komunikacji językowo-pojęciowej. Umiejętność wykorzystywania wiedzy formalnej w praktyce Istotny dla ludzi, którzy płynnie muszą posługiwać się językiem np. dziennikarze, pracownicy marketingu, sprzedaży.
  • sylogizmy - poziom zdolności dedukcyjnych, opartych o materiał słowny, umiejętność wychwytywania relacji, wnioskowania, weryfikowania założeń. Test istotny dla osób zarządzających wielowątkowymi projektami.
  • porównywanie - zdolność do szybkiego i bezbłędnego identyfikowania bodźców o charakterze werbalnym lub symbolicznym, poziom sprawności percepcji wzrokowej. Zdolność niezbędna w pracy wymagającej koncentracji uwagi na detalach np. przy wprowadzaniu dużej ilości danych do systemów komputerowych.

Wyniki poszczególnych testów podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną i liczbową.

+48 506 038 864