Ocena okresowa pracownika

Intuicyjne narzędzie HR24, łączące niezbędną dokumentację i raporty w jednym miejscu, dostępnym on-line.

Ocena okresowa jest jednym z kluczowych procesów mogących realnie wpłynąć na sukces organizacji. Powinien to być proces cykliczny, odbywający się przynajmniej raz w roku. W procesie oceny powinien uczestniczyć bezpośredni przełożony jak również sam pracownik. Dział personalny pełni funkcję wspierającą. Ocena pracownika wraz z dokumentacją uzasadniającą ocenę (raportami, notatkami przełożonego), powinna być gromadzona zarówno przez przełożonego jak i dział personalny. Ocena kompetencji pracownika jest doskonałą podstawą do diagnozy potrzeb rozwojowych zarówno indywidualnych (poszczególnych pracowników), jak i organizacyjnych (wspólnych dla wszystkich pracowników lub określonych grup).

Dobra ocena okresowa pracownika oparta jest na różnorodnych źródłach

Elastyczna możliwość budowania własnych modułów kompetencyjnych, określania zachowań pożądanych, przewyższających oczekiwania i zachowań niepożądanych.

Ocena okresowa HR24 umożliwia również wybór gotowych modułów kompetencyjnych wraz z definicjami, zachowaniami pożądanymi, powyżej oczekiwań i niepożądanymi. Po zakończeniu oceny wygenerowany zostaje raport z wykresami w postaci plików PDF. Dzięki dostępności online narzędzie HR24 daje możliwość śledzenia trendów.

Aby Twoje oceny okresowe wywarty efektywny wpływ na jakość zarządzania zasobami ludzkimi w Twojej firmie narzędzia HR24 wyposażamy w bogatą instrukcje – podręcznik jak oceniać, jak wykorzystywać wyniki ocen okresowych.

INSTRUKCJA DO POBRANIA (SKRÓT) [PDF]
INSTRUKCJA DO POBRANIA (SZCZEGÓŁOWA) [PDF]

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Otrzymasz najnowsze informacje o naszych działaniach.

W skład grupy wchodzą