LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Moduł PROFile i jego znaczenie w budowaniu profilu kompetencyjnego


Serwis HR24 daje możliwość profilowania awodów i stanowisk pracy metodą kompetencyjną poprzez wykorzystanie modułu PROFile do tworzenia profili zawodowych, który umożliwia zdefiniowanie wymagań kompetencyjnych związanych z danym stanowiskiem lub zawodem, tym samym budując szczegółowy opis wymagań kompetencyjnych wobec osób badanych.

Moduł zawiera 35 obszarów kompetencyjnych i 164 szczegółowe pytania o treść i rodzaj wykonywanego zawodu lub pracy. Linki z modułem PROFile wysyłane są do osób znających zawód lub stanowisko pracy, wyniki w postaci wykresów i wartości liczbowych są zbierane w koncie administratora a następnie zatwierdzane.

Rezultatem procesu profilowania zawodu/stanowiska pracy jest indywidualny profil wymagań kompetencyjnych. Profil wraz z bateriami testowymi SOFTSkill i MasterMIND może być wykorzystywany przy badaniu kandydatów i uzyskiwaniu raportów z procentowym dopasowaniem do poziomu kompetencji.

35 wymiarów kompetencyjnych modułu PROFile zgrupowanych jest w cztery grupy:

  • postawa w pracy,
  • stabilność emocjonalna,
  • zachowanie społeczne,
  • zdolności kognitywne.

Oto niektóre z zalet przeprowadzania profilowania kompetencyjnego za pomocą modułu PROFILE:

  • uwidocznienie ukrytych wymogów,
  • skonstruowanie kompletnego zestawu wymagań funkcji,
  • ujednolicenie wymagań odnośnie danego stanowiska pracy, poprzez wspólną analizę,
  • realistyczne wymogi wobec kandydatów (nie poszukujemy „młodej osoby, atrakcyjnej z wieloletnim doświadczeniem”),
  • umożliwienie obiektywnego porównania kandydatów pod względem tych samych kryteriów.

+48 506 038 864