LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Moduł NQuire i jego znaczenie w przygotowaniu rozmowy kwalifikacyjnej


Serwis HR24 zawiera cztery osobne moduły diagnostyczne, które w połączeniu dają potężne narzędzie wykorzystywane w procesach rekrutacji, audytu personalnego, diagnozy kompetencji czy też budowaniu profili kompetencyjnych.

Moduł NQuire to bogaty zbiór ponad 300 pytań związanych z testami SOFTSkill i MasterMIND oraz z modułem PROFile. Pytania te są tak sformułowane aby mogły stanowić bazę do ustrukturalizowanego wywiadu. Bank pytań utworzony został przez doświadczonych specjalistów zajmujących się selekcją oraz poddane ocenie sędziów kompetentnych. Pytania poddane zostały ocenie jakościowej czego potwierdzeniem jest wskaźnik procentowej zgodności między ich opiniami. Każde pytanie ukierunkowane jest tak, aby informacje z niego płynące rozjaśniały obraz aspektu stanowiska, o który pytamy. Pytania zawarte w banku pytań NQuire odnoszą się do bezpośredniego doświadczenia zawodowego osoby badanej a nie do teoretycznych rozważań „co by było gdyby”.

Funkcjonalność platformy HR24 umożliwia wybór dowolnych pytań z ponad 30 obszarów kompetencyjnych a następnie wyeksportowanie ich w formie listy do formatu PDF lub edytora tekstów.

Moduł NQuire zawiera pytania z następujących obszarów kompetencyjnych:

 • Ogólne zdolności kognitywne
 • Asertywność
 • Decyzyjność
 • Kontrolowanie
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Energia
 • Elastyczność
 • Sumienność
 • Odporność na krytykę
 • Inicjatywa
 • Wczuwanie się w sytuację
 • Kierowanie
 • Ekspresja w mowie
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Niezależność
 • Samoorganizacja
 • Oryginalność w myśleniu
 • Bycie autorytetem
 • Perswazja
 • Motywacja osiągnięć
 • Umiejętność relatywizowania
 • Współpraca
 • Ekspresja w pisaniu
 • Takt
 • Samokontrola
 • Wgląd w siebie
 • Samodzielność
 • Pewność siebie

Przykładowe pytania z moduł NQuire:

 • Proszę podać przykład sytuacji, w której większość grupy reprezentowała odmienne stanowisko niż Twoje.
 • Jakie były kryteria dokonania przez Ciebie takiego wyboru drogi zawodowej ? (odnośnie na przykład pracy, studiów, ubiegania się o posadę).
 • Jaka była Twoja najtrudniejsza decyzja w ostatnim czasie ? Czemu była ona trudna? W jaki sposób została ona podjęta ? Jaki był tego efekt ?

+48 506 038 864