LOGOWANIE | REJESTRACJA

Poznaj ofertę
HR24 - więcej niż rekrutacja

Testy HR24


Aplikacja HR24 to zestaw narzędzi, które stanowią niezastąpione wsparcie dla działów zarządzania zasobami ludzkimi. Z ich pomocą proces rekrutowania, testowania czy oceny kandydatów oraz zatrudnionych osób będzie znacząco uproszczony, a jego wyniki dokładne oraz przejrzyste. Testy psychologiczne czy kompetencyjne, które znajdują się w naszej ofercie, umożliwią dokładne sprawdzenie potencjalnych i obecnych pracowników.


Testy osobowości


Test osobowości pozwala na zbadanie cech kandydata w odniesieniu do jego aktywności zawodowej. Dzięki profilom stanowisk pracy opracowanych wcześniej przez kadry, w prosty sposób możliwe będzie sprawdzenie czy osoba, która ubiega się o posadę, jest przystosowana do pracy na wybranym stanowisku. Przygotowywane przez HR24 testy osobowości są pod stałym nadzorem specjalistów oraz działają w zgodzie z polskimi normami.


Testy kompetencji zawodowych


Kolejne z przygotowanych przez nas narzędzi pozwoli dowiedzieć się więcej o pracy, którą dotychczasowo wykonywał kandydat oraz nabytych przy tej okazji umiejętności. Testy kompetencji zawodowych sprawdzają czy osoby ubiegające się o wybrane stanowiska posiadają potrzebne do ich wykonywania zdolności, a także wskazują ewentualne ścieżki kariery oraz posady najlepiej dostosowane do wybranego kandydata.
Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne pomogą w zebraniu informacji o typach inteligencji i zdolnościach posiadanych przez osobę ubiegającą się o pracę. Dane te są konieczne do tego, aby dział zarządzania zasobami ludzkimi mógł sprawdzić przydatność wybranego kandydata na stanowisku, o które się stara. Narzędzie to pomoże w znajdowaniu pracowników najlepiej przystosowanych do wykonywania obowiązków związanych z daną posadą.


Testy pracownicze


Nasze testy pracownicze wykorzystywane są do regularnej kontroli kompetencji zatrudnionego zespołu. Nasze rozwiązania zostały starannie zaprojektowane przez specjalistów od zarządzania personelem oraz psychologów, dlatego są świetnie dopasowane do potrzeb polskich przedsiębiorstw. Testy kompetencyjne pomogą zidentyfikować problemy firmy oraz ukierunkować zasoby w taki sposób, aby umożliwić firmie rozwój.+48 506 038 864