POLITYKA PRYWATNOŚCI

LOGOWANIE | REJESTRACJA

[Ochrona prywatności]

 1. Usługodawca (HR Systems Bartosz Makles z siedzibą w Poznaniu) chroni Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (www.HR24.com.pl), ponieważ przestrzega stosowanych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Usługodawca stosuje techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem oraz dąży do eliminowania zagrożeń i ulepszania istniejących zabezpieczeń.

[Dane osobowe]

 1. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych osób korzystających z Usług Serwisu dane osobowe przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 2. Osoby korzystające z Serwisu odpowiadają za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Należy korzystać z hasła, które nie będzie łatwe do odgadnięcia, czyli np. nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.
 3. Usługodawca zapewnia osobom korzystającym z Serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administratorem Danych jest Usługodawca.
 4. Zbiór osobowy osób korzystających z Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Usługodawca nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 6. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych innemu podmiotowi w celu i w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi Systemu informatycznego Usługodawcy.
 7. Jeżeli osoba korzystającą z Serwisu korzysta z odpłatnych Usług Serwisu lub bierze udział w konkursach organizowanych przez Usługodawcę, jej dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych, także po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług oraz usunięciu Konta.
 8. Osoby korzystające z Serwisu powinny stosować odpowiednie środki ochrony swoich systemów informatycznych.

[Połączenia z Serwisem. Linki do innych stron internetowych]

 1. Usługodawca nie zabiega o identyfikację niezarejestrowanych osób wizytujących Serwis. Zakres gromadzonych danych jest zgodny z praktyką zwykle przyjmowaną w większości serwisów internetowych; dotyczy to danych dotyczących:

– zapytań http kierowanych do serwera Serwisu i czasu tych zapytań,
– adresów IP,
– oraz wykorzystywania mechanizmu „cookies ”.

 1. Gromadzone dane związane połączeniami ze stroną Serwisu, w szczególności dane w dziennikach logów, są wykorzystywane do celów administrowania Serwisem oraz w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa; dane mogą być wykorzystywane także do podnoszenia jakości użytkowej Serwisu, prowadzenia ogólnych statystyk korzystania z Serwisu i dostosowywania Serwisu do potrzeb Usługobiorców.
 2. Serwis może zawierać odesłania do innych stron internetowych, jednakże w takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane na tych stronach.

[Zmiany w Polityce prywatności]

 1. W przypadku zmian w Polityce prywatności zostaną one wprowadzone do niniejszej Polityki i opublikowane w Serwisie.

[Wysyłanie wiadomości]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Usługobiorcom wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu, zmiany Regulaminu lub w Polityce prywatności).
 2. Reklamy Usługodawcy lub/i jego kontrahentów mogą być przesyłane Usługobiorcom wyłącznie za ich zgodą. Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

[Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta]

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługobiorcę może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza dostępnego w Koncie Usługobiorcy. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta.

[Pliki Cookies]

 1. Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych. Pliki Cookie to niewielkie i nieszkodliwe dla komputera informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osób korzystających z Serwisu. Przechowuje się w nich informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania z Usług oraz aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony w Serwisie były odwiedzane. Przechowywanie plików Cookies na komputerze osoby korzystającej z Serwisu jest niezbędne do podtrzymania sesji (po zalogowaniu), co umożliwia korzystanie z Serwisu bez potrzeby ponownego wpisywania danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu.

[Kontakt]

 1. Osoby korzystające z Serwisu mogą skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail info@hr24.com.pl. Usługodawca przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu odpowiedzi na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane z tej korespondencji będą wykorzystywane do komunikacji w celu odpowiedzi na zgłoszenie. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać za uprzednią zgodą osoby korzystającej z Serwisu.

+48 506 038 864