Testypsychologiczne

Testy Psychologiczne Kompetencji, Osobowościowe, Pracownicze i Rekrutacyjne

Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych osób oraz opisu stanowisk pracy.

Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Narzędzia, które Państwu oferujemy: testy kompetencji, testy osobowościowe, testy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne.
 

Testy kompetencji - pakiet testów psychologicznych:

Test kompetencji - Działanie i myślenie

Test kompetencji - Elastyczność

Test kompetencji - Manipulacja

Test kompetencji - Postawa menedżera

Test kompetencji - Umiejętności społeczneTesty osobowości - pakiet testów psychologicznych: 

Test osobowości - Ambicje kierownicze

Przeprowadzenie tego testu pozwoli na określenie stopnia potrzeby wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Test wskaże także poziom zainteresowania pełnieniem ról kierowniczych w grupie. Wysokie wyniki uzyskują osoby o znacznej, naturalnej potrzebie kierowania innymi, liderzy i kandydaci na stanowiska menedżerskie.

Test osobowości - Aprobata społeczna

Przeprowadzenie tego testu pozwoli na określenie stopnia miary dążenia do wywołania pozytywnego wrażenia na innych ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do dopasowywania się do norm i oczekiwań otoczenia, modyfikowania swojego zachowania do wymogów środowiska, w którym aktualnie przebywają. Niskie rezultaty opisują osoby niezależne, zdecydowane, bardziej krytyczne w stosunku do siebie ale także w stosunku do innych. 

Test osobowości - Asertywność

Test wskaże nam stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego odstąpić. Wysoki wynik osiągają osoby, które nie boją wyrażać wprost swoich myśli i przekonań. Niski wynik charakteryzuje osoby skłonne do zawierania kompromisów, czasami nawet kosztem własnego interesu.

Test osobowości - Entuzjazm

Za pomocą tego testu możemy sprawdzić nasz poziom aktywności w życiu zawodowym i osobistym, zaangażowania w pracę i realizację zadań, nowe przedsięwzięcia i projekty, skłonność do podejmowania inicjatywy i przewodzenia innym.

Test osobowości - Motywacja osiągnięć

Test określający w jaki sposób jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie wyniku. Wysokie wyniki pokazują osobę które ma dużą potrzebę osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta ujawnia się poprzez siłę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania w jak najlepszym stopniu. 

Test osobowości - Sumienność

Ten test pokaże nam potrzebę uporządkowania otaczającej nas rzeczywistości: rzetelnego wykonania powierzonych zadań, utrzymania kontroli nad swoimi zadaniami, zachowania porządku w realizacji wytyczonych celów, przywiązania do tradycji i ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych a także poczucie odpowiedzialności za własne działania i słowa. 

Test osobowości - Odporność na stres

Ten test ukaże nasz stopień stabilności emocjonalnej w różnych sytuacjach życiowych. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych stron danej sytuacji. Test obrazuje także umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia. 

Test osobowości - Poczucie kontroli

Test pokazujący stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki swojej pracy i działań, czynnikom wewnętrznym czyli własnym możliwościom, a w jakim - czynnikom zewnętrznym np. szczęściu lub zachowaniu innych. 
 

Moduły

Testy firma – Testy rekrutacyjne

  Przykładowy Raport SOFTSKILL 

Testy badające cechy osobowości (SOFTSkill)

Testy SOFTSKILL badają takie cechy jak:

 • nastawienie do pracy,
 • stabilność emocjonalna,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętności kierownicze,
 • motywacja osiągnięć

Dzięki kwestionariuszowi osobowości SOFTSKILL można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem funkcji, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska.

W ramach modułu Testów psychologicznych SOFTSKILL można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Mastermind

  Przykładowy Raport MASTERMIND 

Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)

Testy MASTERMIND badają:

 • zdolność rozwiązywania problemów
 • umiejętność uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie)
 • myślenie abstrakcyjne i przestrzenne
 • zdolności administracyjne

Testy zdolności intelektualnych zawarte w module MASTERMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata. Badane analityczne zdolności intelektualne:

 • Werbalne - słownictwo, analogie, sylogizmy, klasyfikacje, diagramy, czytanie ze zrozumieniem
 • Liczbowe - szeregi cyfr, zadania arytmetyczne, rachunki
 • Figuratywne - sześciany, szeregi figur
 • Administracyjne - porównywanie słów, porównywanie obrazków

Każdy test posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie Profil zdolności intelektualnych, podobnie jak profil osobowości, może zostać porównany z jednym lub więcej profilami stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.

W ramach modułu Testów psychologicznych MASTERMIND można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Zobacz pakiet testów
 

Nasz ekspert

odpowie na Twoje pytania!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej o aplikacji HR24.

zobacz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach, zapisz się do naszego Newslettera!

CZŁONEK BRANŻOWY

PARTNERZY

 • brzeziny-logo
 • ff
 • ff
 • ff
 • ff
© HR24 2012
Polityka prywatności   |  Cennik |   Regulamin serwisu  |   FAQ  |  Kontakt | Płatności obsługuje system
Designed by DigitalStory
Created by Centuria