Ocena okresowa

Ocena okresowa pracownika

Intuicyjne narzędzie HR24, łączące niezbędną dokumentację i raporty w jednym miejscu, dostępnym on-line.

Ocena okresowa jest jednym z kluczowych procesów mogących realnie wpłynąć na sukces organizacji. Powinien to być proces cykliczny, odbywający się przynajmniej raz w roku. W procesie oceny powinien uczestniczyć bezpośredni przełożony jak również sam pracownik. Dział personalny pełni funkcję wspierającą. Ocena pracownika wraz z dokumentacją uzasadniającą ocenę (raportami, notatkami przełożonego), powinna być gromadzona zarówno przez przełożonego jak i dział personalny. Ocena kompetencji pracownika jest doskonałą podstawą do diagnozy potrzeb rozwojowych zarówno indywidualnych (poszczególnych pracowników), jak i organizacyjnych (wspólnych dla wszystkich pracowników lub określonych grup).

Dobra ocena pracownika oparta jest na różnorodnych źródłach

  • Wszelkie raporty obowiązujące w organizacji dotyczące wydajności pracownika, jego skuteczności;
  • Własne obserwacje np. sytuacje, w których pracownik odniósł sukces lub sytuacji problematycznych;
  • Informacja zwrotna zebrana od osób trzecich np. klientów, z którymi pracownik współpracuje lub współpracowników;
Ocena okresowa pracownika

 Instrukcja do pobrania (skrót) [PDF]
 Instrukcja do pobrania (szczegółowa) [PDF]
 Przykładowy Raport [PDF]

Kreator kompetencji oceny okresowej pracownika

Elastyczna możliwość budowania własnych modułów kompetencyjnych, określania zachowań pożądanych, przewyższających oczekiwania i zachowań niepożądanych.

Ocena okresowa HR24 umożliwia również wybór gotowych modułów kompetencyjnych wraz z definicjami, zachowaniami pożądanymi, powyżej oczekiwań i niepożądanymi. Po zakończeniu oceny wygenerowany zostaje raport z wykresami w postaci plików PDF. Dzięki dostępności online narzędzie HR24 daje możliwość śledzenia trendów.

Aby Twoje oceny okresowe wywarty efektywny wpływ na jakość zarządzania zasobami ludzkimi w Twojej firmie narzędzia HR24 wyposażamy w bogatą instrukcje - podręcznik jak oceniać, jak wykorzystywać wyniki ocen okresowych.

Nasz ekspert - HR24

Nasz ekspert

odpowie na Twoje pytania!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej o aplikacji HR24.

zobacz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach, zapisz się do naszego Newslettera!

CZŁONEK BRANŻOWY

PARTNERZY

  • brzeziny-logo
  • ff
  • ff
  • ff
  • ff
© HR24 2012
Polityka prywatności   |  Cennik |   Regulamin serwisu  |   FAQ  |  Kontakt | Płatności obsługuje system
Designed by DigitalStory
Created by Centuria