Ocena okresowa, 360

Ocena 360 stopni

Narzędzie diagnostyczne on-line generujące precyzyjny raport HR dla Twojej firmy

Ocena 360 stopni to doskonałe uzupełnienie wiedzy o otoczeniu pracowników oraz ich poziomie kompetencji. Narzędzie umożliwia pozyskiwanie i zestawianie informacji płynących z różnych źródeł, w tym: od przełożonego, podwładnego, osób z równoległych stanowisk, a także tych znajdujących się na zewnątrz organizacji, np. klientów. Ocena 360 pomoże Ci w znalezieniu najlepszych kandydatów dla Twojej firmy.
Ocena 360 – Okresowa firma

  Instrukcja dla działu personalnego [PDF]
  Instrukcja dla osoby oceniającej [PDF]
  Przykładowy Raport [PDF]

Możliwości modułu:

 • Wybór gotowych kompetencji wraz z pytaniami
 • Możliwość budowania własnych kompetencji i pytań
 • Generator raportów i wykresów
 • Możliwość śledzenia trendów

Zakładane efekty badania z wykorzystaniem metody 360 stopni:

 • Uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji zwrotnej na temat, jak pracownicy postrzegani są z perspektywy innych osób: współpracowników, przełożonych, pracowników podległych,
 • Uzyskanie informacji o mocnych i słabych stronach w zakresie kompetencji kluczowych na danym stanowisku pracy,
 • Poprawa efektywności pracy osób ocenianych poprzez uzyskiwanie wglądu co do ich rzeczywistego stylu funkcjonowania oraz poprzez dostarczenie możliwości skonfrontowania oceny uzyskanej z przynajmniej trzech niezależnych od siebie źródeł z samooceną badanej osoby,
 • Możliwość obiektywnej oceny potrzeb szkoleniowych, umożliwiającej osiąganie wysokiej efektywności wykorzystania nakładów na szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr,
 • Uzyskiwanie informacji o potencjalnych trudnościach i barierach w osiąganiu oczekiwanej efektywności działania pracowników
Nasz ekspert - HR24

Nasz ekspert

odpowie na Twoje pytania!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej o aplikacji HR24.

zobacz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach, zapisz się do naszego Newslettera!

CZŁONEK BRANŻOWY

PARTNERZY

 • brzeziny-logo
 • ff
 • ff
 • ff
 • ff
© HR24 2012
Polityka prywatności   |  Cennik |   Regulamin serwisu  |   FAQ  |  Kontakt | Płatności obsługuje system
Designed by DigitalStory
Created by Centuria