e-Rekrutacja

Opłata za jedną kampanię rekrutacyjną
(Możliwość dodania kampanii rekrutacyjnej bez limitu czasowego)

wycena indywidualna
info@hr24.com.pl

Opłata za miesiąc dostępu do modułu e-Rekrutacja
(Możliwość dodawania kampanii rekrutacyjnych bez limitu przez miesiąc)

wycena indywidualna
info@hr24.com.pl

Zakup testów SOFTSkill i MasterMIND
(Opłata za jeden test przy zakupie kampanii rekrutacyjnej / wykupieniu dostępu czasowego)

wg cennika z 
10% rabatem

Opłata za jedną kampanię rekrutacyjną
(Możliwość dodania kampanii rekrutacyjnej bez limitu czasowego)

gratis

Opłata za jedną kampanię rekrutacyjną
(Możliwość dodania kampanii rekrutacyjnej bez limitu czasowego)

50,00 PLN

Testy badające cechy osobowości (SOFTSkill)

Pojedynczy test
Opłata za pojedynczy moduł SOFTSkill (do wyboru z listy)

30,00 PLN

Pełen pakiet testów
(Opłata przy wykupieniu wszystkich modułów jednocześnie)

90,00 PLN

MODUŁY SOFTSkill

Test – ambicje kierownicze
Test – aprobata społeczna
Test – asertywność
Test – działanie / myślenie
Test – elastyczność

Test – entuzjazm
Test – manipulacja
Test – motywacja osiągnięć
Test – sumienność

Test – postawa managera
Test – umiejętności społeczne
Test – odporność na stres
Test – poczucie kontroli

Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)

Pojedynczy test
Opłata za pojedynczy moduł MasterMIND (do wyboru z listy)

30,00 PLN

Pełen pakiet testów dla wykształcenia wyższego

90,00 PLN

Pełen pakiet testów dla wykształcenia średniego

90,00 PLN

MODUŁY MasterMIND – wykształcenie wyższe

Test – analogie
Test – arytmetyka
Test – szeregi cyfr
Test – szeregi figur
Test – sześciany
Test – słownictwo
Test – sylogizmy

MODUŁY MasterMIND – wykształcenie średnie

Test – słownictwo
Test – diagramy
Test – klasyfikacje
Test – zadania arytmetyczne
Test – porównywanie
Test – sześciany

Oceny okresowe: Stawka degresywna – przedziałowa

Do 10 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

80,00 PLN

Od 11 – 50 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

70,00 PLN

Powyżej 50 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

60,00 PLN

Ocena 360

Do 10 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

120,00 PLN

Od 11 – 50 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

110,00 PLN

Powyżej 50 pracowników
(Opłata za każdego ocenianego pracownika)

100,00 PLN

Wszystkie ceny są cenami netto

Rejestracja w aplikacji jest bezpłatna

Płatności obsługuje system 

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Otrzymasz najnowsze informacje o naszych działaniach.

W skład grupy wchodzą