LOGOWANIE | REJESTRACJA

Pakiety
cenowe

Testy kompetencji społecznych SOFTSkill

Pojedynczy test
Opłata za pojedynczy moduł SOFTSkill (do wyboru z listy)


Pełen pakiet testów
(Opłata przy wykupieniu wszystkich modułów jednocześnie)


Przy zamówieniach powyżej 10 pakietów

MODUŁY SOFTSkill

Testy kompetencji poznawczych MasterMIND

Pojedynczy test
Opłata za pojedynczy moduł MasterMIND (do wyboru z listy)


Pełen pakiet testów - poziom trudniejszy


Pełen pakiet testów - poziom łatwiejszy


Przy zamówieniach powyżej 10 pakietów

MODUŁY MasterMIND –
wykształcenie wyższe

 • Test – analogie
 • Test – arytmetyka
 • Test – szeregi cyfr
 • Test – szeregi figur
 • Test – sześciany
 • Test – słownictwo
 • Test – sylogizmy

MODUŁY MasterMIND –
wykształcenie średnie

 • Test – słownictwo
 • Test – diagramy
 • Test – klasyfikacje
 • Test – zadania arytmetyczne
 • Test – porównywanie
 • Test – sześciany

+48 506 038 864