LOGOWANIE | REJESTRACJA

FAQ- sprawdź najczęściej
zadawane pytania

Platforma z testami do badania kompetencji społecznych i poznawczych oraz osobowości


(figuratywne, symboliczne, werbalne, cechy osobowościowe)

1Czym jest serwis HR24.com.pl i jak można z niego korzystać?

Serwis jest platformą internetową, nie wymagającą wdrożenia fizycznego (rozwiązanie w chmurze), jest narzędziem w 100% dostępnym on-line, 24h/dobę. Korzystać można poprzez:

 • samodzielne otwarcie konta
 • bezpłatne zlecenie otwarcia konta przez konsultanta HR24.com.pl i zarządzanie nim w imieniu klienta (po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności).
2Jakie testy znajdują się w serwisie HR24.com.pl?

Serwis HR24.com.pl oferuje klientom dostęp do testów psychologicznych które można wykorzystać w realizowanych projektach rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowo-rozwojowych jako:

 • testy kompetencyjne (kompetencji społecznych i poznawczych)
 • testy rekrutacyjne
 • testy preferencji zawodowych
 • testy osobowości
3Ile obszarów kompetencyjnych badają testy HR24.com.pl?

Baterie testów kompetencji społecznych obejmują 13 obszarów badawczych, testy kompetencji poznawczych w wersji trudniejszej liczą sobie 7 obszarów a w wersji łatwiejszej 6 obszarów. Testy osobowościowe CLEVRY badają ponad 30 skal osobowościowych.

4Jakie obszary badają testy kompetencji społecznych?

Dzięki testom SOFTSkill można szybko otrzymać pożądany wgląd w obszar miękkich umiejętności badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Testy SOFTSkill badają takie obszary jak:

 • nastawienie do pracy
 • stabilność emocjonalna
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętności kierownicze
 • motywacja osiągnięć
 • odporność na stres
 • asertywność
5Jakie obszary badają testy kompetencji poznawczych?

Testy kompetencji poznawczych zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach umiejętności danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, zarządzanie projektami.

Testy kompetencji poznawczych MasterMIND umożliwiają diagnozę na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (poziom łatwiejszy i trudniejszy).

Badane obszary:

 • werbalne – słownictwo, analogie, klasyfikacje, diagramy
 • liczbowe – szeregi cyfr, zadania arytmetyczne
 • figuratywne – sześciany, figury geometryczne
 • administracyjne – porównywanie słów, porównywanie obrazów
6Czy baterie testowe HR24.com.pl można dzielić na pojedyncze testy?

Tak, system oferuje możliwość dowolnej konfiguracji obszarów które mogą być badane tzn. – doradca zawodowy, konsultant HR lub trener ma możliwość wyboru spośród 23 obszarów diagnostycznych, tylko tych które uważa za przydatne w realizacji projektu. Bateria testowa CLEVRY zawiera ponad 30 skal osobowości, które także można podzielić na poszczególne wymiary.

7Czy baterie testowe HR24.com.pl posiadają parametry jakościowe?

Tak, dostarczamy klientom znormalizowane (Polskie normy) narzędzie diagnostyczne wysokiej klasy wraz z parametrami jakościowymi (rzetelność i trafność narzędzia testowego), przetestowane przez ponad 13 tys osób o różnym wykształceniu i zawodach.

8Czy testy rekrutacyjne MasterMIND są testami wydajnościowymi?

Tak, testy rekrutacyjne MasterMIND są testami wydajnościowymi tzn. na rozwiązanie poszczególnych rodzajów kompetencji poznawczych lub preferencji zawodowych, kandydaci otrzymują taką samą ilość czasu – po upływie limitu czasowego system wyłącza dany test i automatycznie włącza kolejny rodzaj testu.

9Czy testy HR24.com.pl posiadają tzw. skalę kłamstwa?

Tak, w celu rozpoznania czy kandydat nie próbuje manipulować odpowiedziami, konstruktorzy baterii testowej umieścili w pytaniach odniesienia do skali aprobaty społecznej.

10Co to jest bank pytań NQuire?

NQuire to baza ponad 300 pytań do wykorzystania podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (pytania z obszarów kompetencji społecznych i poznawczych), wraz z podaniem ich parametrów jakościowych określonych przez sędziów kompetentnych tj. ocena zgodności i jakości pytania. Wybrane pytania mogą być wyeksportowane do osobnego arkusza formatu PDF lub MS Word; pytania zostały ocenione przez asesorów pod kątem zgodności i jakości – odnoszą się do doświadczenia kandydatów a nie do stwierdzeń "co by było gdyby".

11Co to jest moduł PROFile i do czego służy?

Moduł PROFile jest idealnym narzędziem które daje możliwość profilowania zawodów i stanowisk pracy metodą kompetencyjną. Moduł umożliwia zdefiniowanie wymagań kompetencyjnych związanych z danym stanowiskiem lub zawodem, tym samym budując szczegółowy opis wymagań kompetencyjnych wobec osób badanych.

PROFile zawiera 30 obszarów kompetencyjnych i 164 szczegółowe pytania o treść i rodzaj wykonywanego zawodu/pracy. Linki z modułem PROFile wysyłane są do osób znających zawód lub stanowisko pracy, wyniki w postaci wykresów i wartości liczbowych są zbierane w koncie administratora a następnie zatwierdzane.

12Co oznacza procentowe dopasowanie wyników testów do profilu kompetencyjnego?

Narzędzie jakim jest bateria testowa HR24.com.pl umożliwia sprawdzenie procentowego dopasowania wyników osoby badanej do zbudowanego profilu kompetencyjnego. Przygotowany profil zawodu/stanowiska pracy za pomocą modułu PROFile pozwala przyrównać wyniki z testów kompetencji społecznych i poznawczych – wynik otrzymujemy w postaciprocentowego dopasowania do zbudowanego wcześniej profilu zawodu/stanowiska a tym samym można stworzyć ranking wyników z dopasowaniem kandydatów.

13Jakie możliwości oferuje panel administracyjny użytkownika konta?

Udostępniane narzędzie spełnia następujące wymagania funkcjonalne:

 • Indywidualne konto pozwala na jego samodzielną obsługę i zarządzanie – do panelu dostaje się dzięki wprowadzeniu loginu i hasła, a jednocześnie korzystać z narzędzia może kilka osób do tego uprawnionych;
 • Spersonalizowane linki aktywacyjne mogą zostać rozesłane do sprecyzowanej grupy badawczej (dezaktywacja linku następuje po zakończeniu testu);
 • Możliwe jest ustawienie automatycznych powiadomień o konieczności podejścia do testu;
 • Wykorzystanie plików CSV pozwala na przeniesienie większej ilości osób do panelu administracyjnego;
 • Uczestnicy badania nie muszą mieć założonego indywidualnego konta, aby móc wziąć w nim udział;
 • Możliwe jest konfigurowanie zaproszeń powitalnych wraz z linkiem aktywacyjnym do wykonania testów przez uczestników projektu oraz innych komunikatów;
 • Program umożliwia automatyczne generowanie raportów: oprócz odpowiedzi na pytania znajdujące się na teście, narzędzie zajmuje się ich archiwizacją oraz interpretacją (opisową, graficzną i liczbową);
 • narzędzie daje możliwość podjęcia decyzji przez administratora konta o możliwości otrzymania przez osobę badaną raportu z wynikami (opcja „widzi raport” lub „nie widzi raportu”).

+48 506 038 864