LOGOWANIE | REJESTRACJA

Testy HR24
kilka słów o firmie

Doradztwo merytoryczne


W ramach współpracy z Klientami, zapewniamy kompleksowe doradztwo merytoryczne w zakresie wykorzystania naszych narzędzi on-line w zarządzaniu procesami HR i szkoleniami. Jeśli masz pytania dotyczące wykorzystania modułów serwisu HR24 lub testów osobowości CLEVRY w prowadzonych przez siebie projektach – skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

W celu maksymalizacji korzyści dla naszych klientów jakie niesie za sobą wykorzystywania testów kompetencyjnych, testów rekrutacyjnych lub testów osobowościowych wprowadziliśmy usługę wartości dodanej. Jest to szeroko rozumiane:

  • doradztwo dla firm w zakresie procesów HR
  • doradztwo dla firm w zakresie szkoleń
  • doradztwo dla działu HR

Doradztwo dla firm w zakresie procesów HR to diagnoza stanu a następnie opracowanie zasad funkcjonowania działów HR np. realizacja rekrutacji i selekcji personelu, wdrażania nowych osób do organizacji, obiegu dokumentów kadrowo-płacowych, rozliczania wynagrodzeń i jego pochodnych, wdrożenie ocen okresowych a także ocena bilansu kompetencji pracowników. Doradztwo dla działu HR jest od lat rosnącym rynkiem w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w specjalizacji zarządzania wiekiem pracowników. W Polsce nadal jest to bardzo mały ułamek rynku, który będzie jednak się rozwijał, gdyż taki jest ogólnoświatowy trend.

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze testów psychologicznych, przygotowujemy dla klientów programy szkoleniowe z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych SOFTSKill i MasterMIND, testów osobowości CLEVRY oraz testu Work Life Balance z serwisu SatysfakcjazPracy.pl. Testy kompetencji społecznych i poznawczych od wielu lat wykorzystywane są przez klientów w rozpoznawaniu potrzeb szkoleniowych czy też luk kompetencyjnych, szczególnie w obszarze umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i analitycznych. Aktualnie największym sektorem który zgłasza zapotrzebowanie na doradztwo dla firm w zakresie szkoleń są organizacje realizujące kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze przy wykorzystaniu środków unijnych. Od 2012 roku, platforma HR24 dostarczyła już ponad 28 tysięcy testów kompetencyjnych i profili zawodowych dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki.

+48 506 038 864