Testy rekrutacyjne – poradnik

Moduł MasterMIND zawiera testy rekrutacyjne, które pozwalają gromadzić informacje na temat przejawów potencjału intelektualnego badanej osoby, w tym np. umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, prowadzenia analizy, zdolności uczenia się, predyspozycji administracyjnych. Wszystkie testy rekrutacyjne HR24 mają osobne limity czasowe na ich wykonanie. W celu sprawdzenia adekwatności kandydata na dane stanowisko z postawionymi wymaganiami, można porównać…

Testy osobowości – poradnik

Testy osobowości pracownika HR24 stanowią wirtualną wersję zestawu diagnostycznego kwestionariusza SOFTSkill. Przy ich pomocy, mogą Państwo w krótkim czasie uzyskać potrzebną analizę osobowości badanych kandydatów z uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Porównując otrzymany profil z wymaganiami na konkretne stanowisko, dużo łatwiej jest ocenić czy dana osoba spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Nasze testy osobowości przygotowane zostały w…

Testy kompetencyjne – poradnik

Testy kompetencyjne umożliwiają identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a ponadto, pozwalają bez trudu porównywać uwarunkowania kandydatów z określonym stanowiskiem bądź kierunkiem kształcenia. Rozwiązując je, można więc przekonać się, jakie posiadamy wrodzone talenty i umiejętności. Co więcej, ukazują one poziom zdolności analizy wielorakich sytuacji i zachowań pod różnymi względami, w oparciu o uzyskane treści. Testy…