Testy psychologiczne pracowników – dlaczego nie warto się ich obawiać?

  Testy psychologiczne pracowników – dlaczego kandydaci nie powinni się ich obawiać? Testy kompetencji to nic zaskakującego w trakcie rozmów kwalifikacyjnych – kandydaci raczej spodziewają się, że potencjalny pracodawca będzie chciał sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy specjalistami w swojej branży. Uzupełnieniem dla takiej formy weryfikacji kandydatów są coraz częściej testy osobowości. Rozmowa o prace, w której…

Testy psychologiczne kontra „quizy na osobowość” w procesie rekrutacyjnym

  Testy psychologiczne kontra „quizy na osobowość” w procesie rekrutacyjnym   Test psychologiczny może kojarzyć się różnorako. Jednym na myśl przywodzi quizy, które odpowiadają na pytanie „jakim typem osobowości jestem”, dla innych są to profesjonalne testy osobowościowe, przygotowywane, przeprowadzane i analizowane przez doświadczonych psychologów. Jak widać już na starcie – wiele je dzieli, a każdego…

Testy psychologiczne pracownika

  Testy psychologiczne pracownika – profesjonalizm kluczem do sukcesu   W trakcie procesu rekrutacyjnego wielu z kandydatów trafi na testy psychologiczne. Jest to forma weryfikacji, czy przyszły pracownik nadaje się na konkretne stanowisko. Testy osobowości stały się bardzo modne, niestety, nieprawidłowo przeprowadzone lub przygotowane, mogą odstraszyć kandydatów i wywołać wiele mieszanych uczuć, co rzutuje na…

Testy psychologiczne elementem procesu rekrutacyjnego

  Dlaczego testy psychologiczne to ważny element procesu rekrutacyjnego?   Dla wielu zawodów testy psychologiczne są warunkiem podjęcia pracy. Pozytywny wynik w takich kwestionariuszach muszą osiągnąć między innymi policjanci czy kierowcy. Jednak z roku na rok testy osobowości stają się także częstszym narzędziem weryfikacji kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Czy testy na osobowość…

Testy rekrutacyjne – poradnik

Moduł MasterMIND zawiera testy rekrutacyjne, które pozwalają gromadzić informacje na temat przejawów potencjału intelektualnego badanej osoby, w tym np. umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, prowadzenia analizy, zdolności uczenia się, predyspozycji administracyjnych. Wszystkie testy rekrutacyjne HR24 mają osobne limity czasowe na ich wykonanie. W celu sprawdzenia adekwatności kandydata na dane stanowisko z postawionymi wymaganiami, można porównać…

Testy osobowości – poradnik

Testy osobowości pracownika HR24 stanowią wirtualną wersję zestawu diagnostycznego kwestionariusza SOFTSkill. Przy ich pomocy, mogą Państwo w krótkim czasie uzyskać potrzebną analizę osobowości badanych kandydatów z uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Porównując otrzymany profil z wymaganiami na konkretne stanowisko, dużo łatwiej jest ocenić czy dana osoba spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Nasze testy osobowości przygotowane zostały w…

Testy kompetencyjne – poradnik

Testy kompetencyjne umożliwiają identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a ponadto, pozwalają bez trudu porównywać uwarunkowania kandydatów z określonym stanowiskiem bądź kierunkiem kształcenia. Rozwiązując je, można więc przekonać się, jakie posiadamy wrodzone talenty i umiejętności. Co więcej, ukazują one poziom zdolności analizy wielorakich sytuacji i zachowań pod różnymi względami, w oparciu o uzyskane treści. Testy…