Aktualności

LOGOWANIE | REJESTRACJA
27 lipca 2021

Narzędzia rekrutacyjne – część 5

W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się typowym błędom podczas procesu rekrutacyjnego. Błędy rekrutacji: Do najczęstszych błędów popełnianych w czasie rozmów kwalifikacyjnych zaliczamy: błąd atrybucji – polega na […]
5 lipca 2021

Narzędzia rekrutacyjne – część 4

Assessment CentreMetodą grupową uznawaną za najbardziej kompleksową i wiarygodną jest metoda Assessment Centre zwana też ośrodkiem oceny. Metoda ta, poza pełnieniem funkcji selekcyjnej w procesie doboru […]
21 czerwca 2021

Narzędzia rekrutacyjne – część 3

Formularze aplikacyjne Podobny cel selekcyjny stawia się specjalnie przygotowanym na potrzeby firmy formularzom aplikacyjnym, które ubiegający się o pracę wypełniają zamiast przesyłania CV. Pracodawcy wprowadzają formularze, […]
8 czerwca 2021

Narzędzia rekrutacyjne – część 2

Wywiad behawioralny jest najskuteczniejszym sposobem prowadzenia rozmowykwalifikacyjnej i z tego względu zasługuje na osobne i szczegółowe omówienie.Wywiadbehawioralny, nazywany również kompetencyjnym, opiera się na założeniu, żezachowania kandydata […]
24 maja 2021

Narzędzia rekrutacyjne – część 1

W tym oraz kolejnych odcinkach omówimy najpopularniejsze narzędzia rekrutacyjne. Rozpoczniemy od życiorysu i ankiet biograficznych. W dalszej kolejności skupimy się na:– rozmowie kwalifikacyjnej,– testach psychologicznych,– testach […]
12 maja 2021

Profilowanie i opis stanowiska pracy – korzyści dla organizacji. Część 4.

Uporządkowany katalog stanowisk, istniejącej struktury organizacyjnej Określenie roli i znaczenia stanowiska, celów biznesowych Identyfikacja kompetencji wspierających własną efektywność biznesową Lepsze rozumienie wymagań i oczekiwań firmy Precyzyjne […]
22 kwietnia 2021

Profilowanie i opis stanowiska pracy. Karta opisu stanowiska. Część 3.

Każde stanowisko może być opisywane za pomocą różnorodnych aspektów. W praktyce jednak warto wybierać tylko te elementy, które ze względów pragmatycznych są użyteczne zarówno dla organizacji, […]
30 marca 2021

Profilowanie i opis stanowiska pracy. Wprowadzenie do pracy nowego pracownika. Część 2.

Podstawowym celem każdej organizacji w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest zapewnienie pracowników realizujących strategię oraz osiągających cele biznesowe tzn. posiadających wiedzę, umiejętności i motywację aby spełniać […]
16 marca 2021

Profilowanie i opis stanowiska pracy. Wprowadzenie do pracy nowego pracownika. Część 1.

Profilowanie stanowiska pracy i kandydata do pracy.Profil psychologiczny kandydata tworzy się na podstawie analizy stanowiska pracy. Żebywiedzieć, kto będzie najlepiej wykonywał dane czynności, trzeba wiedzieć, jakich […]

+48 506 038 864