hr24

LOGOWANIE | REJESTRACJA
10 kwietnia 2020

Testy psychologiczne – umiejętności społeczne

Testy psychologiczne – umiejętności społeczne Łatwość nawiązywania kontaktów. Łatwość poruszania się między ludźmi w różnorakich sytuacjach społecznych. Stopień ekstrawersji (w przeciwieństwie do introwersji).   Dodatkowe informacje […]
10 kwietnia 2020

Testy osobowości, a aprobata społeczna

Testy osobowości, a aprobata społeczna Zalety społeczne: 1. Stosunek do testu: Stopień w jakim kandydat stara się zrobić dobre wrażenie podczas testu. Ekstremalne wyniki dla tej […]
10 kwietnia 2020

Test rekrutacyjny HR – odporność na stres

Test rekrutacyjny HR – odporność na stres Stabilność emocjonalna. Stopień w jakim ktoś chętniej dostrzega pozytywne raczej niż negatywne strony danej sytuacji i korzysta z technik […]
10 kwietnia 2020

Motywacja osiągnięć – testy rekrutacyjne

Motywacja osiągnięć – testy rekrutacyjne Ukierunkowanie na wynik. W jakim stopniu dana osoba stawia sobie wymagania oraz wykazuje potrzebę osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta […]
10 kwietnia 2020

Sumienność w przypadku testów kompetencyjnych

Sumienność w przypadku testów kompetencyjnych   Potrzeba uporządkowania rzeczywistości: rzetelnego wykonania zadań, utrzymania kontroli, zachowania porządku, przywiązania do tradycji i zasad oraz poczucie odpowiedzialności za własne […]
10 kwietnia 2020

Testy – manipulacja psychologiczna

Manipulacja psychologiczna – dodatkowe informacje Manipulacja nie jest miernikiem dopasowania do grupy i rzeczywistej umiejętności wpływania na ludzi. W zasadzie „manipulację” mierzy się tylko w przypadku […]
12 marca 2020

Testy kompetencyjne – postawa menadżera i styl zarządzania

  Testy kompetencyjne – postawa menadżera i styl zarządzania Stopień w jakim dana osoba wykazuje umiejętność do tzw. „zarządzania uczestniczącego” opartego na wzajemnych relacjach. Skłonność do […]
12 marca 2020

Testy psychologiczne na ambicje kierownicze

Testy psychologiczne na ambicje kierownicze Potrzeba wywierania wpływu na grupy ludzi i wydarzenia. Potrzeba „pociągania za sznurki” (np. pełniąc rolę kierowniczą).   Wysoki wynik testów psychologicznych […]
12 marca 2020

Cecha elastyczności w testach kompetencyjnych

Cecha elastyczności w testach kompetencyjnych Umiejętność dopasowywania się. Stopień w jakim dana osoba potrafi dostosować się do zmian w pracy (podzielność uwagi) i / lub w […]

+48 506 038 864