LOGOWANIE | REJESTRACJA

W czym możemy
Ci pomóc


Testy psychologiczne


Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych, kompetencji i osobowości osób oraz opisu stanowisk pracy. Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Dodatkowo od 2022 roku oferujemy kwestionariusz osobowości SOFTSkill Clevry - narzędzie diagnostyczne z ponad 30 obszarami badawczymi. Prezentujemy Państwu testy rekrutacyjne, testy osobowościowe i testy rekrutacyjne.


Test kompetencji


Testy kompetencyjne pozwolą na zbadanie swoich silnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia, a także pozwolą na porównanie predyspozycji kandydatów z wybranym stanowiskiem lub kierunkiem kształcenia.

Rozwiązując test kompetencyji poznasz swoje wrodzone umiejętności i zdolności. Mówią też one w jakim stopniu potrafisz analizować różne sytuację lub zachowania pod wieloma kątami, bazując na odebranych treściach.

Testy kompetencyjne mogą służyć do projektowania ścieżek rozwoju zawodowego, odkrywania talentów, testowania przydatności kandydatów na określone stanowiska
Test osobowości

Testy osobowości HR24 to skomputeryzowany zestaw diagnostyczny kwestionariusza osobowości SOFTSkill. Dzięki naszym testom można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem stanowiska pracy, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

Nasze testy spełniają wszystkie parametry jakościowe testów takie jak standaryzacja, trafność, rzetelność i polskie normy. Testy osobowości HR24 są także pod stałym nadzorem opiekuna merytorycznego – psychologa z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach diagnostycznych z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Platforma HR24 to nowoczesny, modułowy serwis internetowy, w skład której wchodzą instrumenty wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyszukiwania odpowiednich pracowników na dane stanowisko.

Serwis dysponuje zestawem testów osobowości przygotowywanych przez specjalistów narzędzi diagnostycznych.


Testy rekrutacyjne


Testy rekrutacyjne zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, zdolności analityczne, zdolności administracyjne.

Każdy test rekrutacyjny HR24 posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie. Profil zdolności intelektualnych, może zostać porównany do profilu stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.

Testy rekrutacyjne HR24 oferujemy klientom w dwóch wersjach, dostosowane do wykształcenia wyższego i średniego, z pełną normalizacją i opieką psychometry. Jest to doskonała metoda oceny pracownika. 

O nas


Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudne jest zarządzanie personelem w związku z czym przygotowaliśmy zestaw narzędzi, które umożliwią łatwiejsze przeprowadzenie diagnozy kompetencji, rekrutacji pracowników i kierowanie polityką kadrową w organizacji.

HR24 to prosta i intuicyjna aplikacja dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Pozwala na optymalne zarządzanie budżetem – z nami oszczędzasz czas i pieniądze! Ułatwia dobór właściwego pracownika oraz zwiększa efektywność pracy. Dzięki niej wybierzesz odpowiedniego pracownika oraz sprawisz, że praca będzie dużo bardziej wydajna i skuteczna. Nasza aplikacja powstała dzięki współpracy zespołu, który posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinach, takich jak psychometria, socjologia i ergonomia. Od września 2021 jesteśmy autoryzowanym partenrem firmy Clevry - wiodącego producenta narzędzi psychometrycznych z Wielkiej Brytanii.

 

O Nas


Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudne jest zarządzanie personelem w związku z czym przygotowaliśmy zestaw narzędzi, które umożliwią łatwiejsze przeprowadzenie diagnozy kompetencji, rekrutacji pracowników i kierowanie polityką kadrową w organizacji.

HR24 to prosta i intuicyjna aplikacja dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Pozwala na optymalne zarządzanie budżetem – z nami oszczędzasz czas i pieniądze! Ułatwia dobór właściwego pracownika oraz zwiększa efektywność pracy. Dzięki niej wybierzesz odpowiedniego pracownika oraz sprawisz, że praca będzie dużo bardziej wydajna i skuteczna. Nasza aplikacja powstała dzięki współpracy zespołu, który posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinach, takich jak psychometria, socjologia i ergonomia.

Przygotowane przez nas testy kompetencji, rekrutacyjne i osobowości są doskonale dopasowane do polskiego rynku i potrzeb firm na nim działających. Wykorzystanie nowinek technologicznych pozwoliło naszej firmie na udostępnienie zestawu tych testów psychologicznych on-line, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. HR24 jest połączeniem najnowszej wiedzy, nurtów oraz znanych i sprawdzonych rozwiązań. W naszych narzędziach łączymy nowoczesne technologie z wieloletnim doświadczeniem oraz wkładem i sugestiami klientów.

 

Korzyści


Pierwszy i jedyny tak kompleksowy pakiet narzędzi HR dostępny on-line. Łączy działanie kilku aplikacji w jednym miejscu. 4 elastyczne moduły narzędzi, które możesz dobierać do własnych potrzeb!

Co sądzą o nas klienci?

 • Aquanet Poznań

  Testy diagnostyczne SOFTSkill dają wgląd w poziom kompetencji miękkich naszych pracowników i kandydatów, ponadto aktywnie wykorzystujemy moduł PROFile – kwestionariusz do profilowania stanowisk pracy metodą kompetencyjną.

  Aquanet Poznań

 • DGA S.A.

  Raport z testów kompetencyjnych HR24 umożliwia naszym doradcom zawodowym diagnozę bilansu kompetencji w realizacji naszych projektów szkoleniowo-doradczych, co pozwala na efektywne przeprowadzenie procesu doradczego.

  DGA S.A.

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

  Wysoko oceniamy merytoryczną zawartość wdrożonych testów kompetencyjnych, co z pewnością pozwoli naszym studentom na szczegółowsze poznanie swoich silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia.

  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

 • Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Raport z testów HR24 wraz z wynikami i interpretacją graficzną umożliwia nam przeprowadzenie diagnozy bilansu kompetencji naszych studentów. Wysoko oceniamy jakość testów oferowanych przez serwis HR24.com.pl.

  Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • STOFIX Polska

  Za pomocą modułu SOFTSkill dokonano diagnozy kompetencji kierowniczych wybranych kandydatów a następnie wygenerowano raporty zawierające wyniki testów wraz z interpretacją. Polecamy platformę testów kompetencyjnych HR24.com.pl jako efektywne narzędzie do wspomagania decyzji personalnych.

  STOFIX Polska

 • Urząd Miata Brzeziny

  Nasz Urząd, w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych wykorzystuje baterię testów psychologicznych HR24. Zespół HR24 zapewnia nam opiekę merytoryczną i konsultacje podczas korzystania z platformy.

  Urząd Miata Brzeziny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

  Wykorzystujemy baterię testów kompetencyjnych wraz z modułem do profilowania stanowisk pracy metodą kompetencyjną oraz bank pytań do wywiadu ustrukturyzowanego. Testy kompetencyjne wykorzystujemy do diagnozy bilansu kompetencji naszych studentów.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

 • TEB Edukacja

  Nasza firma wykorzystuje testy SOFTSkill w projekcie outplacementowym, w którym diagnozujemy miękkie umiejętności takie jak ambicje kierownicze, asertywność, zdolności adaptacyjne, aktywność zawodową, odporność na stres. Raport z wynikami i interpretacją graficzną umożliwia nam podjęcie decyzji w wyborze odpowiednich pakietów szkoleniowych dla uczestników projektu.

  TEB Edukacja

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Poznań

  Testy HR24 oraz obszerne raporty umożliwiły pełną diagnozę potencjału uczestników kilkunastu naszych projektów szkoleniowo-doradczych. Łącznie przebadaliśmy ponad 2 tysiące uczniów szkół.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego Poznań

 • Oddział Regionalny Vienna Finanse

  Nasz oddział korzysta z modułów testowych HR24. Wdrożenie systemu było poprzedzone warsztatami na których dokonaliśmy sprofilowania stanowisk pracy.

  Oddział Regionalny Vienna Finanse

 • HR Projekt

  Nasza firma w procesach rekrutacyjnych dla naszych klientów wykorzystuje moduły testowe HR24. Zaletą systemu jest możliwość porównania uzyskanych wyników do przygotowanego wcześniej profilu wymagań dla danego stanowiska pracy.

  HR Projekt

 • Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

  Korzystamy z baterii testów HR24 w projektach typu Assessment i Development Center.

  Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

 • Katowicki Holding Węglowy

  Od sierpnia 2013r. wykorzystujemy testy HR24 w różnych procesach personalnych w naszej spółce. Polecamy testy HR24 jako specjalistyczne narzędzie online, wspomagające działy personalne.

  Katowicki Holding Węglowy

+48 506 038 864